Sören Carlsson

Lab experience:

26 7

  Nyheter

  1

  Mycket positivt att denna flik blir kvar. Marknadsför den mot bioklubbsmedlemmarna genom utskick och tips när nya arti...   Läs mer »

  Kontakt-fliken

  1

  Engelska "paragraph" ska översättas med svenska ordet "stycke" - inte paragraf. Konstigt att man ska trycka shift+Ente...   Läs mer »

  En tydlig ingång från gamla siten

  1

  Enligt en av beskrivningarna ska det finnas en "tydlig ingång" från den ordinarie siten www.sf.se Jag har inte sett nå...   Läs mer »