Magnus Calmervik

Lab experience:

1 3

  Info

  0

  När jag väljer en film vill jag se filmens betyg på imdb.   Läs mer »

  UI-Filmval

  1

  När man ska välja film (Se bif bild). Det är svårt och krävande att läsa löptext för de olika urvalen. Färgerna...   Läs mer »

  Bug-Navigering

  1

  På webbsidan. När jag har en vald stad och ser den högst upp på sidan. Jag vill ändra stad, så jag klickar på sta...   Läs mer »