Simon Metacci

Lab experience:

2 1

    Tydligare målflöden för att hitta rätt

    2

    Detta är egentligen överkurs för vanliga bioanvändare att tycka till om men jag tycker utifrån ett UX-perspektiv at...   Läs mer »